Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Lískovec

info@edihctu.eu

Národní centrum pro průmysl 4.0 ředitel
EDIH CTU ředitel

Jaroslav Lískovec je od prosince 2018 vedoucím Národního centra Průmyslu 4.0, které funguje v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Zároveň je také poradcem Ministerstva průmyslu a obchodu pro problematiku inovací, investic a hospodářské strategie. Předtím působil jako ředitel sekce Strategie ve státním podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který pomáhal založit pro Ministerstvo vnitra. Působil v CzechInvestu v oblasti přípravy a budování průmyslových zón a také jako poradce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a později Ministerstvo vnitra v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet pro potřeby digitalizace, eGovernmentu a Průmyslu 4.0.

Jaroslav Lískovec - Contact Person