Digitální transformace 2024 – konference, která posune Vaši firmu vpřed!

18. 4. 2024 se v hotelu Jalta uskuteční další ročník konference zaměřené na zavádění inovací, digitální transformaci firem a využití technologií umělé inteligence v praxi.

Prezentaci za EDIH CTU přednese inovační manažer David Pešek a zaměří se v ní mj. i na síť edihnetwork.eu, jíž je EDIH CTU členem.

Zazní zde informace o možnostech zapojení produktů a služeb sítě do procesů digitální transformace organizací soukromých i veřejných. Zvláštní důraz bude věnován možnostem využití kapacit edihctu.eu s tím, že představíme nejen proč a co (specializaci na umělou inteligenci), ale také jak a konkrétně pro koho.

Účastníci se seznámí s konkrétními příklady očekávání i realizovaných projektů od našich partnerů jak ze soukromé, tak z veřejné sféry, a také upravíme očekávání od umělé inteligence, která nám marketing podsouvá, a to pokud možno tak, abychom zreálnili představy a požadavky potenciálních uživatelů ohledně jejího využití v praxi (zejména s ohledem na náklady a očekávané výnosy).

Těšíme se na Vás!