Úspěšný AI Open Day na EDIH CTU

Přes 90 účastníků, 7 řečníků, 1 moderátor. Zajímavé prezentace, plodné diskuse, navazování nových kontaktů, hledání business partnerů. To byl úspěšný interaktivní workshop AI OPEN DAY v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který 22. 4. 2024 společně zorganizovali členové konsorcia EDIH CTU, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. a prg.ai. 🎉

🔝 Filip Hartmann (prg.ai) a Vít Šumpela (VUPI/ČEPS)seznámili účastníky s obecnými aspekty využívání AI technologií a připomněli, že i s AI se musí pracovat v souladu s etickými pravidly.

🤖 David Pešek a Ondrej Beranek provedli hosty světem služeb EDIH CTU a TEF.

🔐 Tibor Szabó (inQool) a Tereza Šamanová (EDIH CyberSecurityHubCZ) upozornili, že se nesmí zapomínat ani na hledisko kybernetické bezpečnosti, a jak mají firmy i organizace veřejného sektoru postupovat, aby se co nejúčinněji bránily kyberhrozbám.

🗺 Luděk Kühr (DIH Tourism4.0)uzavřel prezentační blok informacemi, jak lze propojit svět turismu a AI technologií, aby z toho měli užitek jak ti, co služby v turismu nabízejí, tak ti, co je využívají.

🎤 Celým dopolednem hosty provázel moderátor Luděk Vokáč.

🏢 Úspěšnou akci završila prohlídka RICAIP centra při ČVUT.

💕 Děkujeme hostům za účast a řečníkům za zajímavé prezentace. Příště se uvidíme na Dni otevřených dveří dne 29. května 2024! Těšíme se na Vás 💙